Skimmelsvamp

Rådsvampe nedbryder træet og dermed svække tømmeret. I naturen er der hundredvis af arter, i bygninger er det omkring tredive arter der forekommer.

Brunbakteriose
Skimmel er altid svamp, men i daglig tale skelner mellem svamp og råd. Svampe kan ses i form af frugtlegemer, snor og mycelium, men skimmel viser sig blot ved træet, der bliver brune og destrueres.

Ægte hussvamp
Brunbakteriose (hussvamp) er den mest almindelige råd svamp og det kaldes ægte hussvamp. Cellulose er det hvide i træ og det bliver spist af svampen. Tilbage er det brune lignin, som kun udgør omkring 20% ​​af træet. Tømmeret brister og deler sig i stykker.

Fugtproblemer og hvid råd
Hvid råd er dannet af svampe, der nedbryder både lignin og cellulose. Træet er blødt og fiberholdigt. Ud over brunbakteriose og hvid råd findes der f.eks grå råd også.

Rådsvamp af fugt udsatte steder
Råd kan forekomme i alle konstruktioner og overflader der er udsat for fugt. Olie, med relativ høj luftfugtighed er de mest almindelige årsager til høje fugtighedsniveauer. Derfor er den almindelig i kældre i forfald, på badeværelser og på lofter og vægge.

Omfanget af råd
Svampearter, fugt -Og temperaturforholdene og hvor længe svampen er blevet udviklet er afgørende for omfanget af angrebet.

Afhjælp og fjern råd svampe således:

  • Stop al levering af fugt.
  • Konstater råd svampe.
  • Erstat materiale, der alvorligt svækket.
  • Fjern alt væksten af ​​svamp.